Αρχική σελίδα » Οργάνωση και Λειτουργία

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (KΕ'/2019-20)

Σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 12 καὶ 16 τοῦ καταστατικοῦ λειτουργίας τοῦ ΜΦΘΣ, τὴ Δευτέρα, 15 Ἀπριλίου 2019, ὥρα 15:00 στὸ Γραφεῖο τοῦ Μ.Φ.Θ.Σ. (κτήριο Θεολογικῆς Σχολῆς, γ΄ ὄροφος) διενεργήθηκαν οἱ τακτικὲς ἐτήσιες ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου.

Τὸ νέ­ο Δ.Σ. συ­γκρο­τή­θη­κε σὲ σῶ­μα ὡς ἀ­κο­λού­θως:

   Πρό­ε­δρος:

ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

   Ἀ­ντι­πρό­ε­δρος:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

   Γε­νι­κὴ Γραμ­μα­τέ­ας:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ

   Τα­μί­ας:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ

   Εἰ­δι­κὸς Γραμ­μα­τέ­ας:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΛΗΣ

   Μέ­λη:

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΓΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

(α) Ἐκπρόσωπος στὴ Συνέλευση τοῦ Τμήματος:
Γραμματικόπουλος Αλέξανδρος, Μ.Φ. Ἱστορικοῦ Τομέα
Ἀναπληρωτής: Γεράκης Γεώργιος - Ἰλαρίων, Μ.Φ. Ἑρμηνευτικοῦ Τομέα

 (β) Ἐκπρόσωπος στὸν  Ἑρμηνευτικὸ Τομέα
Παππὰ Γαρυφαλλιὰ, Μ.Φ. Ἑρμηνευτικοῦ Τομέα
Ἀναπληρωτής: Κιούσης π. Γρηγόριος, Μ.Φ. Ἑρμηνευτικοῦ Τομέα

(γ) Ἐκπρόσωπος στὸν Ἱστορικὸ Τομέα
Δεληδάκη Ἀργυρώ, Μ.Φ. Ἱστορικοῦ Τομέα
Ἀναπληρωτής: Κρίππας Ἠλίας, Μ.Φ. Ἱστορικοῦ Τομέα

(δ) Ἐκπρόσωπος στὸν Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν, Ἱστορίας Δογμάτων καὶ Συμβολικῆς
Δὲν ἔχουν ὁρισθεῖ ἐκπρόσωποι.

(ε) Ἐκπρόσωπος στὸν Τομέα Συστηματικῆς Θεολογίας
Ζάρκα Στέφανος, Μ.Φ. Συστηματικοῦ Τομέα
Ἀναπλητωτής: Δὲν ἔχει ὁρισθεῖ.