Αρχική σελίδα » Οργάνωση και Λειτουργία

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (KΓ'/2016-17)

Σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 12 καὶ 16 τοῦ καταστατικοῦ λειτουργίας τοῦ ΜΦΘΣ, τὴν Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 καὶ ὥρα 12:30 μ.μ. στὸ γραφεῖο τοῦ ΜΦΘΣ (κτήριο Θεολογικῆς Σχολῆς, γ΄ ὄροφος) διενεργήθηκαν οἱ τακτικὲς ἐτήσιες ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΜΦΘΣ καὶ τῶν ἐκπροσώπων του στὰ ὄργανα συνδιοίκησης.

Τὸ νέ­ο Δ.Σ. συ­γκρο­τή­θη­κε σὲ σῶ­μα ὡς ἀ­κο­λού­θως:

   Πρό­ε­δρος:

Κυδωνιεύς Ελισάβετ

   Ἀ­ντι­πρό­ε­δρος:

Δαρδανός π. Νεκτάριος

 

   Γε­νι­κὸς Γραμ­μα­τέ­ας:

Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

   Τα­μί­ας:

Αλβέρτης Ρωμανός

   Εἰ­δι­κὸς Γραμ­μα­τέ­ας:

Μανταφούνης Ευάγγελος-Μηνάς

 

   Μέ­λη:

 

Βιορέ Άννα-Μαρία
Γαβαλά Ξένη
Μαργώνη Ελένη