Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΦΘΣ!

 Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου καθώς και στους φίλους του Συνδέσμου μας.

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος είναι το σωματείο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοποί και επιδιώξεις του σωματείου, όπως απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας του, είναι: α) η εκπροσώπηση των Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) η συσσωμάτωση των μελών του και η προάσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών του στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς δραστηριοποίησής του, γ) η ανάδειξη και ανύψωση του μεταπτυχιακού και ερευνητικού έργου των μελών του, δ) η εξύψωση του Ορθοδόξου φρονήματος και, ε) η εν γένει ψυχαγωγία των μελών του.

Την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ο Σύνδεσμος υπηρετεί με δράσεις όπως: α) ανάπτυξη της συμμετοχικής συνείδησης και συλλογικής προσπάθειας στα μέλη του, β) οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, παρουσιάσεων, μελετών ή παρεμφερών δραστηριοτήτων, γ) συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή άλλου είδους προγράμματα στην Ελλάδα ή διεθνώς, και, δ) με κάθε εν γένει πρόσφορο και νόμιμο μέσο που συνάδει με το Καταστατικό λειτουργίας του, καθώς και τη διεθνή και εγχώρια δικαιοταξία.

Σήμερα, στην εποχή της πλουραλιστικής πληροφόρησης, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, αξιοποιεί θετικά και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο για την ερευνητική υποστήριξη, όσο και για την έγκαιρη πληροφόρηση των ενεργών μελών του και κάθε ενδιαφερομένου.

 

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο