Αρχική σελίδα » Ο Σύνδεσμος

Δυο λόγια για μας

     O Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσμος είναι το συλλογικό και επιστημονικό όργανο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
     
  Μέλη του αποτελούν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, υποψήφιοι Μ.Δ.Ε. (Master) και υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος.
     
  Μέσα στο πλαίσιο αυτής της δραστηριοποίησης έχουμε την συνεπή συμπαράσταση των ακαδημαϊκών μας διδασκάλων, της Μητρός Εκκλησίας, αλλά και των αρχών της Πολιτείας.