Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές ιστοσελίδας ΜΦΘΣ

  

Η υλοποίηση της επίσημης ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου αποτελεί καρπό εθελοντικής εργασίας ενός σημαντικού αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Συνδέσμου.

Η νέα επίσημη ιστοσελίδα του ΜΦΘΣ, συμβατή με το κοινό δικτυακό πρότυπο των ιστοσελίδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (TYPO 3), ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2012 προνοία της Κοσμητείας του Καθηγητή Μάριου Π. Μπέγζου και, έκτοτε, ενημερώνεται και αναβαθμίζεται διαρκώς.

Η επίσημη δικτυακή παρουσία του ΜΦΘΣ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ενεργή συνιστώσα της ευρύτερης ακαδημαϊκής και κοινωνικής δικτύωσης της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

     

Συντελεστές ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Αθηνών

Για τη νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι παρακάτω:

 

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής

Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ

Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών

Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας

Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ

Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής

Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε

Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.

Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα

Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.

Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

 

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού

Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος

Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς

Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

 

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου